Radi uspješne i sadržajne saradnje roditelja i škole formiran je Savjet roditelja.

         Savjet roditelja čine predstavnici roditelja (svako odjeljenje delegira po jednog roditelja). Direktor prisustvuje sjednicama Savjeta roditelja i stručni saradnik, po potrebi. Savjetom roditelja i njegovim radom rukovodi predsjednik. Konstitutivnu sjednicu Savjeta saziva direktor.

         Sadržaj rada Savjeta roditelja:

-       Razmatra i rješava pitanje uspjeha i vladanja učenika;

-       Odnos učenika prema obavezama;

-       Nastoji da se stvore kvalitetniji uslovi za rad (da se knjižni fond biblioteke poveća, da se kabineti bolje opreme);

-       Briga o zdravlju učenika ( analiza rada nastave u prirodi, ljekarski i sistematski pregledi);

-       Zaštita i uređenje školske sredine, estetsko i higijensko uređenje škole;

-       Organizuje i sprovodi saradnju sa društvenom sredinom;

-       Angažuje stručnjake u skladu sa zadacima kulturne i javne djelatnosti škole;

-       Učestvuje u organizovanju i pripremanju školskih proslava, svečanosti, susreta, izložbi;

-       Organizuje i učestvuje u akcijama solidarnosti, uređenju školske okoline, akcijama prikupljanja sekundarnih sirovina;

-       Razmatra izvještaja o radu škole i daje odgovarajuće sugestije za poboljšanje rada škole;

-       Bira predstavnika roditelja za Školski odbor;

-       Daje mišljenje o prijedlogu Godišnjeg plana i programa rada škole;

-       Razmatra prigovore roditelja i učenika u vezi sa vaspitno-obrazovnim radom.

ministarstvo-prosvjete
 
opstina-kotor

logo-skol-C13

banner-donji

Go to top