Školska biblioteka OŠ "Njegoš" sakuplja, čuva i ustupa na korišćenje bibliotečki materijal. Knjiga individualno i kolektivno budi interes za nova saznanja, širi kulturne vidike i istovremeno osposobljava ljude da se služe i naučnim vrijednostima. Ona igra značajnu ulogu u procesu vaspitanja djece, kao i u njihovom sticanju prvih saznanja o svijetu i životu.

Cjelokupan fond školske biblioteke smješten je na principu slobodnog pristupa i dostupan je svim korisnicima analogno njihovim potrebama.
 
Biblioteka sadrži:
a) fond knjiga i periodike za učenike i
b) fond knjiga i stručne literature za nastavnike.
 
U biblioteci je evidentirano 15.017 bibliotečkih jedinica. Prema knjizi inventara biblioteka broji 12.520 bibliotečkih jedinica u učeničkom fondu i 2.497 jedinica u nastavničkom fondu.
 
Strukturu knjižnog fonda za učenike čini :
- Izbor naučno-popularne literature
- Izbor lektire za sve razrede
- slikovnice
- rječnici, leksikoni, enciklopedije
- periodične publikacije
- udžbenici za pojedine predmete i razrede
 
Strukturu knjižnog fonda za nastavnike čine:
- djela iz oblasti pedagogije i psihologije
- metodika vaspitnog rada
- pedagoški stručni priručnici
- pedagoški stručni listovi

Svake godine biblioteka ima akciju sakupljanja knjiga i udžbenika, tako da škola rado izlazi u susret svakom učeniku koji nema uslova da kupi knjige koje su mu potrebne za pohađanje nastave.
ministarstvo-prosvjete
 
opstina-kotor

logo-skol-C13

banner-donji

Go to top