Kućni red obuhvata odredbe koje regulišu sljedeća pitanja: vrijeme dolaska učenika u školu, trajanje nastavnih časova i odmora, raspored zvonjenja, dužnost redara (dežurnih učenika), radno vrijeme sekretarijata, pedagoške službe i uprave škole sa strankama i učenicima, vrijeme rada biblioteke sa učenicima, izgled učenika, odsustvovanje učenika sa časova, obaveze učenika koje proističu iz propisa zaštite na radu, protivpožarne zaštite, obezbjeđenja imovine, prijema i kretanje stranaca i drugih lica u školi, kao i ostale odredbe koje obezbjeđuju normalne uslove za rad i disciplinu u školi.
Dužnosti učenika:
 • Da redovno i na vrijeme idu na nastavu;
 • Da marljivo uče;
 • Da poštuju pravila školskog života i rada;
 • Ako učenik zakasni, bez zadržavanja u hodnicima  ulazi u učionicu uz obrazlaganje nastavniku razlog zakašnjenja i po odobrenju odlazi na svoje mjesto;
 • Redari u učionici moraju voditi računa o sunđeru, čistoći table i učionice;
 • Dežurni učenici u portirnici zvone za početak i završetak časova, zaključavaju i otključavaju ulazna vrata, svako lice koje dođe u školu pitaju gdje želi da ide i povedu u odgovarajuću službu;
 • Svako izostajanje učenika  sa nastave mora pravdati roditelj;
 • Neopravdano izostajanje sa nastave i nedolično ponašanje učenika povlači primjenu vaspitnih mjera;
 • Da učestvuju u uređivanju školskog objekta i dvorišta uz pomoć predmetnih nastavnika;
 • Da se kulturno obraćaju starijima od sebe, da poštuju ličnost nastavnika, tehničkog osoblja, kao i svojih drugova, da razvijaju drugarstvo i humane odnose između sebe.
 
 Dužnosti nastavnika:
 • Da dođu u školu najkasnije 10 minuta prije početka svog prvog časa;
 • Dežurni nastavnici da se pridržavaju rasporeda dežurstva i da dežuraju od 7.25 do 13.10;
 • Da na početku 1. časa uzme odjeljensku knjigu a nakon 2.  i završnog časa istu vrati u zbornicu;
 • Nastavnik ne može završiti čas ili pustiti učenike prije nego što je predviđeno rasporedom zvonjenja. Izuzetak su nastavnici fizičkog vaspitanja koji mogu 5 minuta ranije završiti čas;
 • Nije dozvoljeno učenike u toku časa slati za privatne usluge;
 • Nastale konflikte sa učenikom nastavnik rješava u učionici, a ako to ne uspije, učenika treba uputiti na razgovor sa stručnom službom ili upravom škole;
 • Da u školu i na nastavu dolaze adekvatno obučeni, kako bi primjerom djelovali na učenike.
 • Roditelji su dužni da razrednom starješini redovno opravdaju iobrazlože izostanke sa časova svoje djece.
 
 Ostale dužnosti i obaveze su regulisane Pravilnikom o kućnom redu škole.
ministarstvo-prosvjete
 
opstina-kotor

logo-skol-C13

banner-donji

Go to top